× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.

Na-odpornosc.pl

Zdrowie i medycyna. Portal z artykułami o zdrowiu.

Czy CBD może pomóc w leczeniu uzależnienia od nikotyny?

CBD

Uzależnienie od nikotyny jest jednym z najczęściej występujących nałogów. Według WHO ponad miliard ludzi jest obecnie uzależnionych od tego psychostymulanta. Nikotyna wywołuje euforię nieco podobną do kokainy, poprawia szybkości reakcji i wyostrza funkcje poznawcze. Jednak należy przy tym pamiętać, że przy mniej wyraźnych i opóźnionych negatywnych skutkach nikotyna powoduje bardzo silne uzależnienie, porównywalne do uzależnienia od opioidów. 

Jak nikotyna oddziałuje na nasz organizm?

Nikotyna bardzo szybko wchłania się do krwi i już po 7 sekundach po dostarczeniu jej do organizmu dostaje się do mózgu, gdzie działa na nikotynowe receptory acetylocholiny. W wyniku tego efektu wzrasta ilość adrenaliny, co skutkuje wzrostem ciśnienia krwi, przyspieszeniem akcji serca i oddechu. Ponadto nikotyna zwiększa poziom dopaminy „hormonu szczęścia”. W dużych substancja ta jest trucizną, w małych ma działanie psychostymulujące. Podczas jej stosowania odczuwa się pewien wzrost aktywności połączony ze spokojem, relaksem i przyjemną euforią. 

Niestety z biegiem czasu rośnie tolerancja na nikotynę, wzrasta też liczba wypalanych dziennie papierosów, a odczucia stają się mniej wyraźne. Po kilkugodzinnej przerwie jasność efektów częściowo powraca, więc pierwszy poranny papieros jest mocniejszy niż następny. Uzależnienie psychiczne i fizyczne kształtuje się przez kilka lat. Przy długotrwałym stosowaniu tytoniu zwiększa się prawdopodobieństwo rozwoju dusznicy bolesnej, zaburzeń rytmu serca, nadciśnienia tętniczego, zawału mięśnia sercowego, niewydolności serca zapalenie dziąseł, zapalenie krtani, zapalenie oskrzeli, niewydolności oddechowej, raka krtani, płuc, języka i żołądka.

Leczenie uzależnienia od nikotyny.

Podczas rzucania nałogu pojawiają się uporczywe pragnienia, myśli i obrazy związane z paleniem. Mogą wystąpić wahania ciśnienia krwi, zwiększone pocenie się, zawroty głowy, suchość w ustach, kaszel, zaburzenia perystaltyki żołądka i jelit. Pacjenci cierpią na bezsenność i zwiększone zmęczenie połączone z drażliwością. Pojawia się poczucie pogorszenia samopoczucia. Z reguły następuje też wzrost apetytu. 

Wszystkie objawy zespołu odstawienia osiągają maksymalnie nasilenie 1-2 dni po zaprzestaniu palenia, a następnie w ciągu 2 tygodni stopniowo ustępują. Niektóre objawy mogą utrzymywać się nawet do kilku miesięcy.

Nie ma jeszcze całkowicie skutecznych sposobów na wyeliminowanie uzależnienia od nikotyny. W procesie leczenia można zastosować różne metody, w tym terapię substytucyjną lekami zawierającymi nikotynę, refleksologię, terapię behawioralną itp. Wielu pacjentów próbuje sobie poradzić z uzależnieniem od nikotyny na własną rękę, rzucając palenie bez przygotowania, ale ta metoda jest skuteczna tylko w 7% przypadków.

Do najpopularniejszych metod leczenia uzależnienia od nikotyny należą preparaty zawierające nikotynę w postaci plastra, gumy do żucia, inhalatora czy pastylek do ssania. Korzystanie z tej metody pozwala zwiększyć prawdopodobieństwo pozbycia się nałogu o około połowę. 

Pewien efekt daje zastosowanie techniki oddziaływania hipnosugestywnego i innych metod psychoterapeutycznych. Terapia behawioralna służy do zwiększania i utrzymywania motywacji, świadomego monitorowania i zmiany własnego zachowania oraz rozwijania nowych nawyków. 

CBD jako pomoc w rzucaniu palenia.

CBD to stosunkowo nowy środek, którego stosowanie może stać się przełomem w leczeniu uzależnienia od nikotyny. Jest to substancja powszechnie występująca w konopiach, która po wyekstrahowaniu najczęściej jest podawana w formie olejku CBD. Wraz z odkryciem w latach 90 ubiegłego wieku układu endokannabinoidowego, okazało się, że CBD oddziałując na niego, wywołuje szereg pozytywnych reakcji w naszym organizmie. Do jednej z nich można zaliczyć, pomoc w leczeniu uzależnień.

Wstępne wyniki badań przedklinicznych wykazały, że stosowanie CBD może mieć szerokie zastosowanie w leczeniu nałogu nikotynowego.

W jednym z eksperymentów przeprowadzono randomizowane testy na osobach chcących rzucić palenie. 24 palaczy zostało losowo podzielonych dwie grupy. Obydwie w celu rzucenia palenia miały stosować specjalne inhalatory. Jednak w części z nich znajdowało się wyłącznie placebo, natomiast zawartością pozostałych było CBD. Badani zostali poinstruowani, aby używać inhalatorów, w momencie, w którym mieli ochotę na palenie. Po tygodniu grupa placebo nie wykazała zmian w liczbie wypalanych papierosów, natomiast w grupie CBD liczba wypalanych papierosów spadła o 40%.

Chociaż wyniki przeprowadzonych testów wymagają dalszych badań. To istnieją coraz silniejsze przesłanki, świadczące o skuteczności tego środka.