× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.

Na-odpornosc.pl

Zdrowie i medycyna. Portal z artykułami o zdrowiu.

Jakie są skutki zatrucia alkoholem?

skutki zatrucia alkoholem

Odtrucie alkoholowe wymaga specjalistycznego działania, które powinno być prowadzone pod nadzorem lekarza. Co ważne, możliwe są odtrucia w domu pacjenta, ale również w tym wypadku konieczna jest ścisła kontrola lekarska.

Jakie działania powinny być podejmowane w ramach prowadzonego odtrucia alkoholowego?

Detoks alkoholowy wymaga skoordynowanego działania, które obejmuje nie tylko samo leczenie farmakologiczne, ale również wsparcie w postaci choćby konsultacji psychiatrycznych czy internistycznych. W procesie odtrucia podawane są płyny i leki, a ich rodzaj i dawka zależy od stanu zdrowia danego pacjenta. O sposobie prowadzonego leczenia farmakologicznego i wspomagającego zawsze decyduje lekarz prowadzący detoks.

O czym należy pamiętać w przypadku prowadzonego odtrucia alkoholowego?

Pacjent zatruty alkoholem nie może być leczony samymi płynami, ponieważ wymaga on podawania leków, które zastępują działanie alkoholu, obniżają podwyższone ciśnienie i tętno krwi, hamują wymioty, stymulują prawidłową przemianę materii oraz łagodzą ewentualne uszkodzenia, które dotyczą przewodu pokarmowego. Co ważne, odpowiednie środki farmakologiczne ograniczają również ryzyko związane z wystąpieniem padaczki, zawału serca oraz udaru mózgu.

Do czego może prowadzić podawanie samych płynów zatrutemu alkoholem pacjentowi?

Gwałtowne obniżenie poziomu alkoholu w organizmie pacjenta prowadzić może do wystąpienia tak zwanych objawów odstawienia. To z kolei może sprzyjać kontynuacji ciągu oraz powodować szereg groźnych dla zdrowia powikłań, w tym padaczki, zawału serca, udaru mózgu czy zatoru tętnicy płucnej.

Dlaczego skutki zatrucia alkoholowego są tak poważne i długotrwałe?

Skutki zatrucia mogą być odczuwane przez pacjenta przez wiele dni, ponieważ wynikają one z oddziaływania nie tylko samego alkoholu, ale również produktów jego przemiany. Substancje te mogą oddziaływać niekorzystnie na układ nerwowy oraz zaburzać prawidłową pracę wielu narządów. Warto podkreślić, że prawidłowo prowadzone odtrucie alkoholowe wpływa na przerwanie ciągu alkoholowego oraz ogranicza czas i intensywność wspomnianych zmian.

Czym jest ciąg alkoholowy?

Zaburzenia chemiczne mózgu mogą mieć różnorodny charakter. Niewielkie zmiany mogą być z powodzeniem wyrównywane za pomocą stosunkowo słabych bodźców pozytywnych, w tym choćby aktywności fizycznej. Poważne zmiany wymagają jednak zdecydowanie silniejszych bodźców, takich jak na przykład narkotyki czy alkohol. Co ważne, w przypadku uzależnienia dochodzi do gwałtownego wzrostu neuromediatorów na skutek spożycia alkoholu. Szybko jednak dochodzi do spadku stężenia substancji odpowiedzialnych za dobry nastrój. Konieczne staje się wówczas spożycie kolejnej dawki alkoholu, które prowadzić może do przewlekłego i narastającego zatrucia.

Jakie są typowe objawy zatrucia alkoholowego?

Pacjenci dość często uskarżają się na silny lęk oraz stany depresyjne. To z kolei nasila myśli samobójcze. Poza tym dość często występują drgawki, które mają związek z wysokim poziomem adrenaliny. Rosnące napięcie mięśni może skutkować wystąpieniem padaczki alkoholowej, zaś podwyższony poziom adrenaliny może prowadzić do występowania wysokiego ciśnienia krwi oraz udarów mózgu i zawałów serca. Osoby borykające się z zatruciem alkoholowym mogą borykać się z zaburzeniem prawidłowego poziomu elektrolitów, ale zwykle zmiany te nie są nasilone.

Jakie mogą być inne objawy i skutki zatrucia alkoholowego?

W przypadku ciągu alkoholowego dość często dochodzi do odwodnienia organizmu. Alkohol działa bowiem moczopędnie, a spożywana na bieżąco woda nie zawsze zabezpiecza pacjenta przed nadmierną utratą płynów. Należy dodać, że w przypadku choroby alkoholowej i zatrucia może dochodzić również do wzrostu przepuszczalności naczyń włosowatych oraz zatrzymania wody poza naczyniami krwionośnymi. Pojawiają się wówczas obrzęki, a pacjent wymaga odpowiedniej podaży płynów. W tym wypadku ważna jest nie tylko ich ilość, ale również jakość.

Jakie inne zagrożenia niesie ze sobą nadmierne spożywanie alkoholu?

Alkohol może pogarszać stan zdrowia pacjentów oraz nasilać zmiany związane ze współistnieniem innych chorób, w tym: cukrzycy, nadciśnienia tętniczego czy niewydolności nerek. Istnienie tego rodzaju chorób powinno być brane pod uwagę podczas prowadzonego odtrucia alkoholowego. U pacjentów rośnie ryzyko związane z zaburzeniem krążenia centralnego i obwodowego oraz niewydolnością nerek. Wzrasta również zagrożenie zakrzepicą żylną oraz wystąpieniem zatorów naczyń płucnych.

W jaki sposób można ograniczać ryzyko związane z wystąpieniem niekorzystnych zmian?

Występowanie niekorzystnych powikłań może być w znacznym stopniu ograniczone poprzez prawidłowo prowadzone odtrucie alkoholowe. Co ważne, możliwe są zarówno odtrucia w domu pacjenta, jak i w specjalistycznym ośrodku – oczywiście w obu przypadkach cały proces odbywa się pod ścisłym nadzorem lekarza.