× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.

Na-odpornosc.pl

Zdrowie i medycyna. Portal z artykułami o zdrowiu.

POZ w czasie pandemii – co musisz wiedzieć?

SCANMED-POZ w czasie pandemii - co musisz wiedzieć

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) stanowi część całego systemu opieki zdrowotnej. Zapewnia podstawowe świadczenia medyczne w miejscu zamieszkania. Najczęściej jest pierwszym kontaktem pacjenta z systemem opieki zdrowotnej. Celem POZ jest sprawowanie kompleksowej opieki nad stanem zdrowia pacjentów i ukierunkowanie leczenia specjalistycznego. W ramach POZ pomoc lekarska uzyskasz w przychodni, a w uzasadnionych przypadkach również w domu. Jeśli choroba uniemożliwia poradę w przychodni POZ, pacjent może umówić wizytę domową lekarza, pielęgniarki lub położnej.  Podstawowa opieka zdrowotna obejmuje również opiekę nad dziećmi i młodzieżą sprawowaną przez pielęgniarki, higienistki szkolne zajmujące się profilaktyką w szkołach i przedszkolach. POZ jest ogólnie dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy. W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia poza godzinami pracy POZ pacjenci mogą skorzystać z dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, nie obowiązuje rejonizacja.

Lekarz pierwszego kontaktu

Lekarzem POZ (podstawowej opieki zdrowotnej) nazywanym również lekarzem pierwszego kontaktu lub lekarzem rodzinnym jest specjalista w zakresie medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych i pediatrii. Lekarz rodzinny jest najczęściej pierwszym kontaktem pacjenta, który zauważył u siebie niepokojące objawy chorobowe. Lekarz przeprowadza dokładny wywiad chorobowy, wystawia skierowania na badania laboratoryjne, wystawia recepty. W razie potrzeby lekarz rodzinny wykonuje badania okresowe, kieruje do innych specjalistów, na leczenie szpitalne, rehabilitację lub leczenie sanatoryjne.  Do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej powinni udać się pacjenci, którzy zaobserwowali znaczny spadek samopoczucia lub inne symptomy chorobowe, oraz osoby, które chcą skorzystać z pomocy lekarza specjalisty celem uzyskania skierowania. W przychodniach POZ zapewniona jest również podstawowa opieka pielęgniarska i położnicza. Gdy z tej samej przychodni POZ korzysta cała rodzina, w przypadku wielu schorzeń, łatwiejsze jest diagnozowanie i leczenie.

POZ w czasie pandemii

W 2021 roku ochrona zdrowia w Polsce i innych krajach europejskich jest podporządkowana ograniczeniom wynikającym z epidemii koronawirusa. Zmienił się sposób funkcjonowania przychodni i charakter wizyt lekarskich. W czasie pandemii w celu zminimalizowania zakażeń koronawirusem większość konsultacji odbywa się w formie teleporady. Pierwszy kontakt z POZ powinien być kontaktem telefonicznym. W przypadku trudności z połączeniem telefonicznym można kontaktować się z przychodnią za pomocą e-maila z prośbą o wyznaczenie terminu wizyty. W umówionym terminie pacjent korzysta z teleporady, a jeśli jego stan zdrowia tego wymaga, ma prawo do skorzystania z osobistej wizyty u lekarza rodzinnego. W przypadku choroby dziecka w wieku do dwóch lat wizyta powinna odbyć się w trybie stacjonarnym w terminie ustalonym przez rejestracje. Świadczenia medyczne dostosowane do warunków pandemii, są realizowane również w formie „Teleporady POZ” przez przychodnie należące do Grupy Scanmed S.A. w wielu miastach Polski: https://scanmed.pl/.