× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.

Na-odpornosc.pl

Zdrowie i medycyna. Portal z artykułami o zdrowiu.

Szczepienie na COVID-19 a alergia – czy można się szczepić?

szczepionka na covid a alergia

Dostęp do szczepionki na COVID-19 to znaczące osiągnięcie współczesnej medycyny. Zaszczepienie jak największej liczby ludzi przyczyni się uratowania życia wielu osób, dlatego musi być traktowane priorytetowo. Ze szczepień nie powinni być wykluczani także ludzie chorujący na alergie. Eksperci w dziedzinie alergologii przygotowali zakres ustaleń i rekomendacji, dotyczących zastosowania szczepionki wobec tej części populacji. O czym warto wiedzieć, decydując się na szczepienie na koronawirusa w Krakowie lub innym dużym mieście?

Czy alergia to przeciwwskazanie do szczepienia na COVID-19?

Ustalenia związane z kwalifikacją do szczepienia pacjentów z alergiami dotyczą osób, u których występowały w przeszłości ciężkie reakcje alergiczne m.in. po podaniu szczepionki, leku czy ekspozycji na określone składniki. Zdaniem alergologów, w uzasadnionych przypadkach przed podaniem szczepionki mRNA na COVID-19 wskazane jest odbycie konsultacji alergologicznej oraz zweryfikowanie danych celem oceny ryzyka wystąpienia efektów ubocznych. Na tej podstawie pacjent kwalifikowany jest do szczepienia, bądź też otrzymuje wykaz przeciwwskazań. Eksperci rekomendują odstąpienie od szczepienia na COVID-19 osobom, u których wystąpiła uogólniona reakcja alergiczna po pierwszej dawce szczepionki. Zaleca się zachowanie wyjątkowej ostrożności w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik szczepionki, a także występowania anafilaksji na określone czynniki – m.in. leki, lateks, jady owadów, pokarmy i czynniki fizykalne. Alergolodzy rekomendują jednak nieodstępowanie od szczepienia pacjentów z innymi stanami alergii, a także osób cierpiących na kontrolowaną astmę oskrzelową.

Szczepienie na COVID-19 a alergia

Szczepienia na koronawirusa powinny być poprzedzone kilkoma etapami kwalifikacyjnymi. Na pierwszym z nich, lekarz analizuje wypełniony przez pacjenta kwestionariusz wywiadu przesiewowego. Dokument ten zawiera pytania dotyczące występowania ciężkiej uogólnionej reakcji alergicznej w przeszłości, a także niepożądanej reakcji po szczepieniu. Pacjent powinien też określić, czy rozpoznano u niego uczulenia na glikol polietylenowy lub inne substancje. W przypadku odpowiedzi twierdzącej lub braku wiedzy ze strony ankietowanego, konieczna jest dodatkowa konsultacja w poradni alergologicznej. W drugim etapie lekarz weryfikuje wywiad, a także przeprowadza szczegółową diagnostykę i ocenia ryzyko pojawienia się anafilaksji na skutek reakcji na składniki szczepionki. Na koniec następuje pozytywna kwalifikacja, bądź też odroczenie lub odstąpienie od szczepienia przeciwko COVID-19.

Szczepienie na koronawirusa w Krakowie

W przypadku podjęcia pozytywnej decyzji o szczepieniu pacjenta z alergią, konieczne jest przeprowadzenie tego zabiegu w warunkach pozwalających na udzielenie natychmiastowej pomocy w przypadku wystąpienia niepożądanej reakcji. Osoby z wywiadem ciężkiej reakcji alergicznej lub anafilaksji powinny być monitorowane przez 30 minut po zaszczepieniu, a w razie zaobserwowania niepokojących objawów przekierowane do dalszej diagnostyki alergologicznej w specjalistycznym ośrodku. W przypadku pacjentów w trakcie leczenia biologicznej astmy, AZS lub immunoterapii, zaleca się zachowanie dwutygodniowego odstępu między kolejnymi dawkami szczepionki przeciwko COVID-19 a dawką leku biologicznego lub szczepionki alergenowej. W ten sposób uniknąć można ewentualnego nałożenia się niepożądanych, poszczepiennych odczynów. Odstęp ten rekomendowany jest na podstawie protokołów badań klinicznych, przeprowadzanych na szczepionkach przeciwko COVID-19. Na szczepienie przeciwko COVID-19 w Krakowie można zapisać się w klinice CM Promed.