× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.

Na-odpornosc.pl

Zdrowie i medycyna. Portal z artykułami o zdrowiu.

Demencja starcza a choroba Alzheimera. Jakie są różnice?

Demencja i Alzheimer - starszy zdezorientowany mężczyzna trzymający się za głowę.

Demencja starcza oraz alzheimer to choroby, które w bardzo dużym stopniu wpływają na funkcjonowanie psychiczne i emocjonalne seniora. Choć w pewnych obszarach są one do siebie podobne, to jednak istnieją między nimi również zasadnicze różnice.

Z tekstu dowiesz się:

  • co to jest demencja i jak się objawia,
  • co to jest choroba Alzheimera, jakie ma przyczyny i jak się objawia.

U seniorów występują różne choroby powodujące upośledzenie funkcji intelektualnych. Do najczęstszych zalicza się demencja oraz alzheimer. Szacuje się, że objawy demencji starczej występują u 10-35% osób po 85. roku życia, zaś choroba Alzheimera może dotyczyć nawet 200 tys. Polaków w podeszłym wieku.

Demencja – co to jest, jakie są jej objawy i metody leczenia

Demencja starcza – zwana również otępieniem – to stan, w którym u seniora dochodzi do postępujących zaburzeń funkcji intelektualnych w postaci problemów z pamięcią, logicznym myśleniem czy orientacją.

  • Demencja – przyczyny

Główną przyczyną demencji starczej są rodzaju uszkodzenia tkanki mózgowej, ale ich dokładny mechanizm może być różny. O demencji mówi się bowiem zarówno jako o oddzielnej jednostce chorobowej, jak i stanie, który towarzyszy innym schorzeniom, takim jak choroba Alzheimera, otępienie z ciałami Lewy’ego czy otępienie naczyniopochodne.

  • Demencja starcza – objawy

Demencja jest schorzeniem o podstępnym przebiegu. Jej pierwsze symptomy, takie jak problemy z pamięcią, gubienie rzeczy osobistych, problemy z orientacją, składa się bowiem na karb procesu starzenia. Bardziej charakterystyczne są późniejsze objawy, jakie daje demencja starcza – urojenia, rozchwianie emocjonalne, problemy z wykonywaniem codziennych czynności.

  • Demencja starcza – etapy choroby

Warto pamiętać, że nie ma określonych ram czasowych, w których poszczególne etapy demencji starczej przechodzą z jednego w drugi – u niektórych osób choroba ma łagodny przebieg, u innych potrzebna jest całodobowa, profesjonalna opieka. Demencja starcza może bowiem z czasem całkowicie odebrać seniorowi samodzielność.

  • Demencja starcza – leczenie

Demencja starcza jest niestety nieuleczalna, a poprzez odpowiednią farmakoterapię i psychoterapię można jedynie hamować rozwój choroby.

Choroba Alzheimera – przyczyny, objawy, etapy

Jeśli chodzi o różnice między demencją starczą a alzheimerem, to dotyczą one przede wszystkim przyczyn obu chorób i ich przebiegu.

  • Alzheimer – przyczyny

Bezpośrednią anatomiczną przyczyną choroby Alzheimera jest odkładanie się w mózgu białek o nieprawidłowej budowie. Ich pojawienie się prowadzi do śmierci komórek nerwowych, a w związku z tym – zmniejszenia ilości produkowanych przez nie substancji przekaźnikowych koniecznych do prawidłowego funkcjonowania mózgu.

  • Alzheimer – objawy

Pierwsze objawy Alzheimera to problemy z pamięcią, zaburzenia językowe (np. nieprawidłowy dobór słów), kłopoty z wykonywaniem zwykłych czynności oraz zaburzenia wzrokowo-przestrzenne. Ich występowania określa się mianem fazy łagodnej choroby Alzheimera.

  • Alzheimer – etapy

Po fazie łagodnej kolejne etapy Alzheimera przebiegają w kierunku stadium umiarkowanego. Wówczas u seniora pojawia się np. bezcelowe chodzenie, błądzenie, niepokój, agresja słowna i fizyczna, a także urojenia oraz nierozpoznawanie bliskich osób. W fazie zaawansowanej, obok objawów intelektualnych i emocjonalnych, pojawiają się też zaburzenia ruchowe, nietrzymanie moczu i stolca, problemy z poruszaniem się. Chory wymaga stałej opieki i karmienia.

  • Choroba Alzheimera – leczenie

Leczenie choroby Alzheimera ma charakter wyłącznie objawowy – nie likwiduje jej przyczyn, a jedynie łagodzi objawy. Zastosowanie znajdują takie leki, jak donepezil, rywastygmina, galantamina i memantyna. Oprócz leczenia farmakologicznego poleca się terapię psychologiczną, zajęciową i środowiskową.

Zarówno demencja, jak i alzheimer w bardzo negatywny sposób wpływają zarówno na życie seniora, jak i jego rodziny. Dlatego ważne jest, by szybko reagować na niepokojące objawy – wprowadzenie odpowiedniego leczenia na wczesnym etapie rozwoju obu schorzeń pozwala hamować ich postęp, dzięki czemu senior dłużej zachowuje intelektualną sprawność i samodzielność.