Na-odpornosc.pl

Zdrowie i medycyna. Portal z artykułami o zdrowiu.

Hematopoeza, Hemopoeza, Hemocytopoeza

Hematopoeza

Hematopoeza to produkcja wszystkich składników komórkowych krwi i osocza krwi. Występuje w układzie krwiotwórczym, który obejmuje narządy i tkanki, takie jak szpik kostny, wątroba i śledziona.

Po prostu hematopoeza to proces, w którym organizm wytwarza komórki krwi . Zaczyna się wcześnie w rozwoju zarodka , na długo przed urodzeniem, i trwa przez całe życie jednostki.Szybkie fakty hematopoezy:

 • Hematopoeza rozpoczyna się w pierwszych tygodniach rozwoju embrionalnego .
 • Wszystkie komórki krwi i osocze rozwijają się z komórki macierzystej, która może rozwinąć się w dowolną inną komórkę.

Co to jest hematopoeza?

krwinki czerwone

Czerwone krwinki transportują tlen przez ciało.

Krew składa się z ponad 10 różnych typów komórek. Każdy z tych typów komórek należy do jednej z trzech szerokich kategorii:

1. Czerwone krwinki (erytrocyty) : transportują tlen i hemoglobinę w całym organizmie.

2. Białe krwinki (leukocyty) : wspierają układ odpornościowy. Istnieje kilka różnych typów białych krwinek:

 • Limfocyty : w tym limfocyty T i komórki B, które pomagają zwalczać niektóre wirusy i nowotwory.
 • Neutrofile : pomagają zwalczać infekcje bakteryjne i grzybicze.
 • Eozynofile : odgrywają rolę w odpowiedzi zapalnej i pomagają zwalczać niektóre pasożyty.
 • Bazofile : uwalniają histaminy niezbędne do odpowiedzi zapalnej.
 • Makrofagi : te pochłaniają i trawią resztki, w tym bakterie.

3. Płytki krwi (trombocyty) : pomagają w krzepnięciu krwi.

Aktualne badania popierają teorię hematopoezy zwaną teorią monofiliczną . Ta teoria mówi, że jeden rodzaj komórek macierzystych wytwarza wszystkie rodzaje komórek krwi.

Gdzie to się dzieje?

Hematopoeza występuje w wielu miejscach:

Hematopoeza w zarodku

hermatopoeza

Hematopoeza w zarodku dostarcza tlenu do narządów.

Czasami nazywana prymitywną hematopoezą , hematopoeza w zarodku wytwarza tylko czerwone krwinki, które mogą dostarczyć rozwijającym się organom tlenu. Na tym etapie rozwoju woreczek żółtkowy, który odżywia zarodek do momentu pełnego rozwinięcia łożyska, kontroluje hematopoezę.

W miarę rozwoju zarodka proces hematopoezy przenosi się na wątrobę, śledzionę i szpik kostny , i zaczyna wytwarzać inne rodzaje komórek krwi.

U dorosłych hematopoeza czerwonych krwinek i płytek krwi występuje głównie w szpiku kostnym. U niemowląt i dzieci może również trwać w śledzionie i wątrobie.

Układ limfatyczny, szczególnie śledziona, węzły chłonne i grasica, wytwarza rodzaj białych krwinek zwanych limfocytami. Tkanka w wątrobie, śledzionie, węzłach chłonnych i niektórych innych narządach wytwarza inny rodzaj białych krwinek, zwanych monocytami.

Proces hematopoezy

Szybkość hematopoezy zależy od potrzeb organizmu . Ciało nieustannie produkuje nowe komórki krwi, aby zastąpić stare. Około 1 procent komórek krwi musi być wymienianych codziennie.

Białe krwinki mają najkrótszy okres życia, czasami przeżywając zaledwie kilka godzin do kilku dni, podczas gdy krwinki czerwone mogą trwać do 120 dni.

Proces hematopoezy rozpoczyna się od nie wyspecjalizowanej komórki macierzystej. Ta komórka macierzysta mnoży się, a niektóre z tych nowych komórek przekształcają się w komórki prekursorowe . Są to komórki, które mają stać się szczególnym rodzajem krwinek, ale nie są jeszcze w pełni rozwinięte. Jednak te niedojrzałe komórki szybko dzielą się i dojrzewają do składników krwi, takich jak czerwone i białe krwinki lub płytki krwi.

Chociaż naukowcy rozumieją podstawy hematopoezy, trwają dyskusje naukowe na temat powstawania komórek macierzystych odgrywających rolę w hematopoezie.Czym jest przeszczep krwiotwórczych komórek macierzystych?Dowiedz się więcej o fascynującym aspekcie hematopoezy, transplantacji hematopoetycznych komórek macierzystych.

Typy

Każdy rodzaj krwinek podąża nieco inną drogą hematopoezy. Wszystkie zaczynają się jako komórki macierzyste zwane multipotencjalnymi hematopoetycznymi komórkami macierzystymi (HSC). Stamtąd hematopoeza podąża dwoma różnymi drogami.

Hematopoeza trójliniowa odnosi się do produkcji trzech typów komórek krwi: płytek krwi, czerwonych krwinek i białych krwinek. Każda z tych komórek rozpoczyna się od transformacji HSC do komórek zwanych pospolitymi progenitorami szpikowymi (CMP).

Po tym proces zmienia się nieznacznie. Na każdym etapie procesu komórki prekursorowe stają się bardziej zorganizowane:

Czerwone krwinki i płytki krwi

 • Czerwone krwinki : komórki CMP zmieniają się pięć razy, zanim ostatecznie stają się krwinkami czerwonymi, znanymi również jako erytrocyty.
 • Płytki krwi : komórki CMP przekształcają się w trzy różne typy komórek, zanim staną się płytkami krwi.

białe krwinki

Istnieje kilka rodzajów białych krwinek, z których każda podąża indywidualną ścieżką podczas hematopoezy. Wszystkie białe krwinki początkowo przekształcają się z komórek CMP w myeoblasty. Po tym proces przebiega następująco:

 • Zanim stanie się neutrofilem, eozynofilem lub bazofilem, myeoblast przechodzi cztery kolejne etapy rozwoju.
 • Aby zostać makrofagiem, myeoblast musi przekształcić się jeszcze trzy razy.

Drugi szlak hematopoezy wytwarza komórki T i B.

Komórki T i limfocyty B

Aby wytworzyć limfocyty, MHC przekształcają się w komórki zwane zwykłymi progenitorami limfatycznymi, które następnie stają się limfoblastami. Limfoblasty różnicują się w komórki T zwalczające infekcję i komórki B. Niektóre komórki B różnicują się w komórki plazmatyczne po ekspozycji na infekcję.

Wpływ na zdrowie

probówka z anemią krwi

Niedokrwistość może wystąpić, jeśli krew nie zawiera hemoglobiny.

Niektóre zaburzenia krwi mogą wpływać na zdrowe komórki krwi we krwi, nawet jeśli wystąpi hematopoeza.

Na przykład, nowotwory białych krwinek, takie jak białaczka i chłoniak, mogą zmieniać liczbę białych krwinek w krwiobiegu. Nowotwory w tkance krwiotwórczej wytwarzającej komórki krwi, takie jak szpik kostny, mogą wpływać na liczbę krwinek.

Proces starzenia może zwiększyć ilość tłuszczu obecnego w szpiku kostnym . Ten wzrost tłuszczu może utrudnić szpikowi wytwarzanie komórek krwi. Jeśli organizm potrzebuje dodatkowych komórek krwi z powodu choroby, szpik kostny nie jest w stanie wyprzedzić tego zapotrzebowania. Może to powodować niedokrwistość , która występuje, gdy krew nie zawiera hemoglobiny z czerwonych krwinek.

Hematopoeza jest ciągłym procesem, który wytwarza ogromną liczbę komórek. Szacunki są różne, a dokładna liczba komórek zależy od indywidualnych potrzeb. Ale w typowym dniu organizm może wyprodukować 200 miliardów czerwonych krwinek, 10 milionów białych krwinek i 400 miliardów płytek krwi.