× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.

Na-odpornosc.pl

Zdrowie i medycyna. Portal z artykułami o zdrowiu.

Dekontaminacja, czyli neutralizacja substancji chemicznych

dekontaminacja

Dekontaminacja to redukcja lub usunięcie środków chemicznych. Odkażanie można osiągnąć przez usunięcie tych środków środkami fizycznymi lub przez neutralizację chemiczną, lub detoksykację. Głównym problemem jest odkażanie skóry, ale w razie potrzeby należy również odkażać oczy i rany. Odkażanie osobiste to odkażanie samego siebie; odkażanie ofiar odnosi się do odkażania ofiar; a odkażanie personelu zwykle odnosi się do odkażania osób niebędących ofiarami.

Najważniejszym i najskuteczniejszym odkażaniem jakiegokolwiek narażenia chemicznego jest to, że odkażanie zostało wykonane w ciągu pierwszej minuty lub dwóch po ekspozycji. Jest to samo-odkażanie, a to wczesne działanie żołnierza spowoduje różnicę między przetrwaniem (lub minimalnymi obrażeniami) a śmiercią (lub poważnymi obrażeniami). Dobre szkolenie może uratować życie.

Odkażanie ofiar jest ogromnym zadaniem. Proces wymaga poświęcenia zarówno dużej liczby personelu, jak i dużej ilości czasu. Nawet przy odpowiednim planowaniu i szkoleniu wymóg wymaga znacznego wkładu zasobów.

Ciecze i ciała stałe są jedynymi substancjami, które można skutecznie usunąć ze skóry. Zwykle nie jest możliwe lub konieczne odkażanie pary. Usunięcie z atmosfery zawierającej parę jest wszystkim, czego potrzeba.

Wiele substancji oceniono pod kątem ich przydatności w odkażaniu skóry.

Najczęstsze problemy z potencjalnymi środkami odkażającymi to podrażnienie skóry, toksyczność, nieskuteczność lub wysokie koszty. Idealny środek odkażający szybko i całkowicie odkaże wszystkie znane chemiczne i biologiczne środki bojowe. Ponadto odpowiedni środek odkażający skórę musi mieć pewne właściwości, które nie są wymagane dla środków odkażających dla sprzętu. Uznane pożądane cechy odkażania skóry obejmują:

 • Neutralizacja wszystkich agentów
 • Bezpieczeństwo (związek jest nietoksyczny i niekorozyjny)
 • Łatwość aplikacji ręcznie
 • Łatwo dostępne
 • Szybkie działanie
 • Nieprodukcja toksycznych produktów końcowych
 • Stabilność w długotrwałym przechowywaniu
 • Krótkotrwała stabilność (po wydaniu jednostce / osobie)
 • Przystępność
 • Brak wzmocnienia absorpcji środka przezskórnego
 • Brak drażliwości
 • Hipoalergiczność
 • Łatwość usuwania

Kwestie odkażania zostały zbadane od początku współczesnej wojny chemicznej. Po latach badań na całym świecie nadal obowiązują proste zasady, które konsekwentnie dają dobre wyniki.

Pierwszym, który nie jest równy, jest terminowe fizyczne usunięcie agenta. Podstawowym celem jest usunięcie substancji za pomocą najlepszych dostępnych środków. Zniszczenie chemiczne (detoksykacja) agenta przestępczego jest pożądanym celem drugorzędnym. Usuwanie fizyczne jest konieczne, ponieważ żaden ze środków chemicznych niszczących te środki nie działa natychmiastowo. Podczas gdy preparaty odkażające, takie jak świeży podchloryn, reagują szybko z niektórymi środkami (np. Połowa czasu na zniszczenie VX podchlorynem przy pH 10 wynosi 1,5 minuty), półokres zniszczenia innych środków, takich jak musztarda, jest dużo dłużej. Jeśli początkowo występuje duża ilość środka, potrzebny jest dłuższy czas, aby całkowicie zneutralizować środek na nieszkodliwą substancję.

Badania dekontaminacji przeprowadzono przy użyciu powszechnych produktów gospodarstwa domowego. Celem tych badań była identyfikacja środków odkażających dla ludności cywilnej, jak również środki terenowe dla żołnierza. Terminowe użycie wody, mydła i wody lub mąki, po których powstają mokre chusteczki, daje wyniki równe, prawie równe lub w niektórych przypadkach lepsze niż te wytwarzane przy użyciu Ziemi Fullera, holenderskiego proszku i innych związków. (Fuller’s Earth i Dutch Powder to środki odkażające obecnie stosowane w niektórych krajach europejskich). Jest to łatwo zrozumiałe, ponieważ 1) żaden odkażający miejscowo nie wykazał skuteczności przy penetracji środka, 2) środki w dostatecznie dużej ilości, zwłaszcza środki pęcherzykowe, mogą zacząć penetrować skóra przed całkowitym odkażeniem reaktywnym (detoksykacja) i 3) najważniejsze jest wczesne usunięcie fizyczne.

Personel wojskowy może być przesłuchiwany o wskazówki przez lokalne władze cywilne lub może zajmować się niedoborami dostaw w terenie. Znajomość amerykańskich rozwiązań doktrynalnych może nie wystarczyć w takich sytuacjach, a świadomość alternatywnych metod odkażania okaże się bardzo korzystna.

Jednak nie chodzi o to, jaka metoda jest używana, ale o to, jak i kiedy jest używana. Środki chemiczne powinny być usuwane tak szybko i całkowicie, jak to możliwe, przy użyciu najlepszych dostępnych środków.

Zestaw żywicy M291 i 0,5% podchlorynu do odkażania poszkodowanego to stan. Zestaw M291 jest nowy, podczas gdy podchloryn istnieje od czasów I wojny światowej. Zestaw M291 jest najlepszym uniwersalnym środkiem do odkażania skóry. Świeży 0,5% roztwór podchlorynu o alkalicznym pH jest najlepszym dostępnym uniwersalnym płynnym środkiem odkażającym. Ciecze są najlepsze dla dużych lub nieregularnych powierzchni. Roztwory podchlorynu dobrze nadają się do placówek medycznych z odpowiednimi zasobami wody. Aby podchloryn był najlepszym uniwersalnym płynnym środkiem odkażającym skórę, musi być względnie świeży (sporządzany codziennie lub częściej, szczególnie w ciepłym środowisku, w którym nastąpi parowanie) i w stężeniu 0,5% przy alkalicznym pH. Roztwory podchlorynu przeznaczone są wyłącznie do ran skóry i tkanek miękkich. Podchlorynu nie należy stosować w ranach brzucha, w otwartych ranach klatki piersiowej, w tkance nerwowej ani w oku. Chirurgiczne roztwory do irygacji powinny być stosowane w dużych ilościach na brzuchu i klatce piersiowej. Wszystkie takie roztwory powinny być usuwane przez odsysanie zamiast gąbkowania i wycierania. Dla oka zalecane są tylko duże ilości wody, normalnego roztworu soli lub roztworów do oczu. Zanieczyszczone rany zostaną omówione później.

Zestaw żywiczny M291 jest najlepszy do miejscowej dekontaminacji skóry. Szybko adsorbuje środek chemiczny za pomocą materiału węglowego, fizycznie usuwając środek z kontaktu ze skórą. Później żywica jonowymienna neutralizuje szkodliwy środek przez chemiczną detoksykację. Ponieważ zestaw M291 jest mały, suchy i łatwy do przenoszenia przez żołnierza, doskonale nadaje się do użytku w terenie. Będzie to wczesna interwencja z użyciem tego zestawu, która w większości przypadków zmniejszy obrażenia chemiczne i uratuje życie. Dekontaminacja poszkodowanego przy użyciu zestawu M291 nie eliminuje konieczności odkażania w obiekcie polowym. Stacja odkażania bardziej sprzyja dokładnej dekontaminacji. Przeniesienie środka chemicznego jest potencjalnym problemem, który można rozwiązać przez drugie celowe odkażanie.

CERTYFIKACJA DEKONTAMINACJI

Certyfikacja odkażania jest realizowana przez dowolne z następujących czynności: przetwarzanie przez zakład odkażania; Papier M 8; Taśma M9; Bilet M256A1; lub przez CAM (Chemical Agent Monitor). Jeśli przestrzegana jest odpowiednia procedura, możliwość przyjęcia skażonego poszkodowanego do placówki medycznej jest bardzo mała. Prawdopodobieństwo przyjęcia niebezpiecznie skażonej ofiary jest znikome lub nie istnieje. Strach jest najgorszym wrogiem, a nie skażonym żołnierzem.

METODY DEKONTAMINACJI

Trzy podstawowe metody odkażania to fizyczne usuwanie, dezaktywacja chemiczna i dezaktywacja biologiczna środka. Dezaktywacja biologiczna nie została opracowana do tego stopnia, aby była praktyczna.

USUWANIE FIZYCZNE

Kilka rodzajów metod fizycznych i chemicznych jest co najmniej potencjalnie odpowiednich do odkażania sprzętu i materiałów. Spłukiwanie lub zalewanie zanieczyszczonej skóry lub materiału wodą lub roztworami wodnymi może usunąć lub rozcieńczyć znaczne ilości środka. Skrobanie drewnianym patykiem, tj. Szpatułką lub patyczkiem, może usunąć środek masowy za pomocą środków fizycznych. W przypadku odkażania odzieży uwzględniono tylko adsorbenty i materiały zabezpieczające (do użycia na odzieży wierzchniej przed ich usunięciem i usunięciem). Znaczącą zaletą większości metod fizycznych jest ich niespecyficzność. Ponieważ działają one równie dobrze na środkach chemicznych, niezależnie od struktury chemicznej, znajomość konkretnego czynnika zanieczyszczającego nie jest wymagana.

Spłukiwanie wodą lub roztworami wodnymi

Gdy skóra zwierzęca skażona GB została przepłukana wodą (metoda, w której fizyczne usuwanie przeważa nad hydrolizą środka), 10,6 razy więcej GB było wymagane do uzyskania takiej samej śmiertelności, jak wtedy, gdy nie nastąpiła dekontaminacja. W innym badaniu stosowanie samej wody dało lepsze wyniki niż wysokie stężenia podchlorynu (tj. 5,0% lub więcej, które nie są zalecane dla skóry). Terminowe obfite spłukiwanie wodą fizycznie usuwa środek i daje dobre wyniki.

Materiały adsorpcyjne

Adsorpcja odnosi się do tworzenia i utrzymywania skondensowanej warstwy substancji, takiej jak środek chemiczny, na powierzchni środka odkażającego, co ilustruje adsorpcja gazów przez cząstki węgla drzewnego i środki odkażające opisane w tej sekcji. Niektóre kraje NATO stosują środki odkażające adsorbent, próbując zmniejszyć ilość środka chemicznego dostępnego do pobierania przez skórę. W sytuacjach awaryjnych przydatne mogą być suche proszki, takie jak detergenty mydlane, ziemia i mąka. Podaje się, że mąka, a następnie wycieranie wilgotną bibułą jest skuteczna przeciwko GD, VX i HD.

M291 Żywica

Obecna metoda odkażania pola bitwy przez pojedynczego żołnierza obejmuje użycie adsorbentu węglowego, polistyrenowego polimeru i żywic jonowymiennych (M291). Uzyskana czarna żywica jest zarówno reaktywna, jak i adsorbentem. Zestaw M291 został dokładnie przetestowany i okazał się bardzo skuteczny w dekontaminacji skóry. Składa się z portfelowego pokrowca do przenoszenia, zawierającego 6 pojedynczych pakietów odkażających. Każde opakowanie zawiera włókninowy laminowany wkład impregnowany związkami odkażającymi. Każda wkładka zapewnia jednostce jednoetapowy, nietoksyczny / niedrażniący zabieg odkażania, który można stosować na skórę, w tym na twarz i okolice ran. Instrukcje użycia są zaznaczone na obudowie i pakietach. Poszczególne poduszki odkażające są impregnowane związkiem odkażającym ”

METODY CHEMICZNE

Do odkażenia zastosowano trzy rodzaje mechanizmów chemicznych: woda / mydło; utlenianie; i hydroliza kwasu / zasady.

HD (musztarda) i trwały czynnik nerwowy VX zawierają cząsteczki siarki, które łatwo ulegają reakcjom utleniania. VX i inne środki nerwowe (GA, GB, GD i GF) zawierają grupy fosforu, które mogą być hydrolizowane. Dlatego większość chemicznych środków odkażających ma na celu utlenianie HD i VX oraz hydrolizowanie czynników nerwowych (seria VX i G).

Mycie wodą / mydłem

Zarówno woda słodka, jak i woda morska mają zdolność usuwania czynników chemicznych nie tylko przez siłę mechaniczną, ale także przez powolną hydrolizę; jednakże ogólnie niska rozpuszczalność i mała szybkość dyfuzji środków CW w wodzie znacznie ograniczają szybkość hydrolizy środka.

Dominującym efektem wody i roztworów wody / mydła jest fizyczne usunięcie lub rozcieńczenie środków; jednak powolna hydroliza zachodzi zwłaszcza w przypadku mydeł alkalicznych. W przypadku braku roztworów podchlorynu lub innych odpowiednich środków usuwania środków chemicznych, metody te uważa się za rozsądne.

Utlenianie / hydroliza

Najważniejszą kategorią reakcji odkażania chemicznego jest chlorowanie oksydacyjne. Termin ten obejmuje chemikalia „aktywnego chloru”, takie jak podchloryn. PH roztworu jest ważne przy określaniu ilości aktywnego chloru. Korzystny jest roztwór alkaliczny. Roztwory podchlorynu działają uniwersalnie na środki fosforoorganiczne i gorczycowe.

Zarówno VX, jak i HD zawierają atomy siarki, które łatwo ulegają utlenianiu. Obecna doktryna określa stosowanie 0,5% roztworu podchlorynu sodu lub wapnia do odkażania skóry i 5% roztwór sprzętu.

Hydroliza

Reakcje hydrolizy chemicznej są dwojakiego rodzaju: kwaśne i zasadowe. Kwaśna hydroliza ma znikome znaczenie dla odkażania środka, ponieważ szybkość hydrolizy większości środków chemicznych jest powolna i rzadko obserwuje się odpowiednią katalizę kwasową. Hydrolizę alkaliczną inicjuje atak nukleofilowy jonu wodorotlenkowego na atomy fosforu występujące w czynnikach VX i G. Szybkość hydrolizy zależy od struktury chemicznej i warunków reakcji, takich jak pH, temperatura, rodzaj stosowanego rozpuszczalnika i obecność odczynników katalitycznych. Szybkość wzrasta gwałtownie przy wartościach pH wyższych niż 8 i wzrasta czterokrotnie na każde 10 oC wzrost temperatury. Kilka hydrolitycznych chemikaliów jest skutecznych w detoksykacji chemicznych środków bojowych; niestety wiele z nich (np. NaOH) jest niedopuszczalnie szkodliwych dla skóry. Podchloryn alkaliczny pH całkiem dobrze hydrolizuje środki VX i G.

OFIARY

Wszystkie ofiary, które dostaną się do jednostki medycznej po doświadczeniu ataku chemicznego, należy uważać za skażone, chyba że zostanie wydane świadectwo o niezanieczyszczeniu.

Początkowe postępowanie z ofiarą skażoną środkami chemicznymi będzie wymagało usunięcia MOPP i odkażenia 0,5% podchlorynem przed obróbką w zakładzie obróbki.

Pierwsza dekontaminacja

Podczas wstępnej dekontaminacji w obszarach odkażania bandaże są usuwane i rany są spłukiwane; bandaże są wymieniane tylko w przypadku nawrotu krwawienia. Opaski uciskowe są zastępowane czystymi opaskami, a miejsca oryginalnych opasek są odkażane. Szyny są dokładnie odkażane, ale usuwane tylko przez lekarza.

Nowe opatrunki są usuwane w sali operacyjnej i zanurzane w 5% roztworze podchlorynu lub umieszczane w plastikowej torbie i zamykane.

Uwagi ogólne

Spośród omawianych czynników tylko dwa typy, środki pęcherzykowe i środki nerwowe, mogą stanowić zagrożenie ze względu na zanieczyszczenie rany. Cyjanek jest dość lotny, więc jest bardzo mało prawdopodobne, że ciekły cyjanek pozostanie w ranie i wymaga bardzo dużej ilości ciekłego cyjanku, aby wytworzyć parę odpowiednią do wywołania efektów.

Musztarda przekształca się w związek cykliczny w ciągu kilku minut po wchłonięciu w środowisko biologiczne, a cykliczny związek szybko (w minutach) reaguje z krwią i składnikami tkankowymi. Reakcje te będą miały miejsce ze składnikami rany – krwią, tkanką martwiczą i pozostałą żywą tkanką. Jeśli ilość krwawienia i uszkodzenia tkanek jest mała, musztarda szybko wejdzie w otaczającą żywą tkankę, gdzie będzie szybko biotransformować i przyczepiać się do składników tkanki (a jej biologiczne zachowanie będzie bardzo podobne do domięśniowego wchłaniania środka).

Chociaż środki nerwowe powodują ich toksyczne działanie dzięki bardzo szybkiemu przywiązaniu do enzymu acetylocholinoesterazy, szybko reagują z innymi enzymami i składnikami tkanek. Podobnie jak w przypadku musztardy, krew i martwicza tkanka rany „buforują” środki nerwowe. Czynnik nerwowy, który dociera do żywych tkanek, będzie szybko wchłaniany, a ponieważ toksyczność czynników nerwowych jest dość wysoka (śmiertelna ilość to mała kropla), jest mało prawdopodobne, aby ofiary, które miały dużo środka nerwowego w ranie, przetrwały do ​​osiągnięcia opieki medycznej .

Potencjalne ryzyko dla chirurga z powodu prawdopodobnie skażonych ran powstaje w wyniku działania środka na ciała obce w ranie i zagęszczonych środków.

Zagęszczone środki

Zagęszczone środki są środkami chemicznymi, które zostały zmieszane z inną substancją (zwykle akrylanem), aby zwiększyć ich trwałość. Nie rozpuszczają się tak szybko w płynach biologicznych ani nie są wchłaniane przez tkankę tak szybko, jak inne czynniki. VX, chociaż nie jest zagęszczonym środkiem, jest wchłaniany szybciej niż inne środki nerwowe i może utrzymywać się w ranie dłużej niż inne środki nerwowe.

Zagęszczone środki w ranach wymagają więcej środków ostrożności. Straty z pogrubionymi czynnikami nerwowymi w ranach są mało prawdopodobne, aby przetrwały do ​​operacji. Zagęszczony HD opóźnił toksyczność ogólnoustrojową i może utrzymywać się w ranach, nawet gdy duże fragmenty materiału zostały usunięte. Chociaż zagrożenie parą dla personelu chirurgicznego jest bardzo niskie, ryzyko kontaktu z zagęszczonymi środkami pozostaje i należy zawsze zakładać.

Żaden kraj nie jest obecnie znany z gromadzenia zagęszczonych środków. Podczas ataku chemicznego personel wywiadowczy i chemiczny powinien być w stanie zidentyfikować zagęszczone środki i powiadomić personel medyczny o ich użyciu.

Off Gasowanie

Ryzyko oparów wydzielanych przez skażone chemicznie szrapnele i tkaniny w ranach jest bardzo niskie i nieistotne. Ponadto nie ma uwalniania się pary z zanieczyszczonych ran bez ciał obcych. Odstąpienie od rany podczas eksploracji chirurgicznej będzie znikome (lub zerowe). Żadne obrażenia oczu nie będą wynikały z odgazowywania przez któregokolwiek z agentów. Dla personelu chirurgicznego nie jest wymagana maska ​​chemoodporna.

Obcy materiał

Zanieczyszczenie ran gorczycą lub środkami nerwowymi jest zasadniczo ograniczone do obcego materiału (np. BDU i odzieży ochronnej w ranie). Usunięcie tej tkaniny z rany skutecznie eliminuje zagrożenie. Istnieje niewielkie ryzyko chemiczne związane z poszczególnymi włóknami pozostawionymi w ranie. Nie jest konieczne dalsze odkażanie rany środkiem chemicznym.

Ocena zanieczyszczenia rany

CAM (Chemical Agent Monitor) może być używany do pomocy w lokalizowaniu skażonych obiektów w obrębie rany; jednakże, aby uzyskać odczyt słupkowy, potrzeba 30 sekund. CAM wykrywa opary, ale nie może wykryć cieczy (zagęszczonego środka lub cieczy na ciele obcym) głęboko w ranie. Pojedynczy słupek odczytujący CAM z wlotem kilka milimetrów od powierzchni rany wskazuje, że zagrożenie parą nie istnieje.

Podchloryn

Rozcieńczony podchloryn (0,5%) jest skutecznym środkiem odkażającym skórę do użytku pacjenta. Roztwór należy przygotowywać codziennie o pH w zakresie alkalicznym. W tym celu są obecnie umieszczane plastikowe butelki zawierające 6 uncji podchlorynu wapnia.

Roztwór podchlorynu jest przeciwwskazany dla oka. Substancja ta może powodować zmętnienie rogówki. Nie jest również zalecany w przypadku urazów mózgu i rdzenia kręgowego. Nawadnianie brzucha może prowadzić do zrostów i dlatego jest również przeciwwskazane. Użycie podchlorynu w jamie klatki piersiowej może być mniejszym problemem, ale zagrożenie jest nadal nieznane.

Eksploracja ran / Oczyszczenie

Chirurdzy i asystenci powinni nosić parę dobrze dopasowanych (cienkich) rękawic z gumy butylowej lub podwójnych rękawic chirurgicznych z lateksu i często je zmieniać, dopóki nie będą pewni, że w ranie nie ma ciał obcych lub zagęszczonych środków. Jest to szczególnie ważne, gdy przebicie jest prawdopodobnie spowodowane obecnością kostnych kostek lub fragmentów metalu.

Rana powinna być badana za pomocą narzędzi chirurgicznych, a nie palców. Kawałki materiału i związane z nim zanieczyszczenia nie mogą być dokładnie badane, ale szybko usuwane w pojemniku z 5% podchlorynem. Rana może być następnie sprawdzona za pomocą CAM, który może skierować chirurga do dalszego zatrzymania materiału. Uzyskanie stabilnego odczytu z CAM zajmuje około 30 sekund. Szybkie przejście przez ranę nie wykryje pozostałych zanieczyszczeń. Rana jest oczyszczana i wycinana normalnie, zachowując technikę bezdotykową. Usunięte fragmenty tkanki wrzuca się do podchlorynu. Tkanka objętościowa, taka jak amputowana kończyna, powinna być umieszczona w plastikowej lub gumowej torbie (dowód chemiczny), która jest następnie zamykana.

Roztwór podchlorynu (0,5%) można wkraplać do głębokich ran bez ubytków po usunięciu zanieczyszczonej tkaniny. Ten roztwór należy usunąć przez odsysanie do odpowiedniego pojemnika na odpady. W krótkim czasie tj. 5 minut, ten zanieczyszczony roztwór zostanie zneutralizowany i nieszkodliwy. Późniejsze płukanie solanką lub innymi roztworami chirurgicznymi powinno być wykonane.

Penetrujące rany brzucha spowodowane dużymi fragmentami lub zawierające duże kawałki chemicznie zanieczyszczonej tkaniny będą rzadkie. Praktyki chirurgiczne powinny być skuteczne w przypadku większości ran w identyfikacji i usuwaniu skupienia pozostałego czynnika w otrzewnej. W miarę możliwości CAM może być używany do pomocy. Sól fizjologiczna, nadtlenek wodoru lub inne roztwory do irygacji niekoniecznie odkażają środki, ale mogą usuwać materiał do odzysku przez aspirację przy pomocy przyssawki o dużym otworze. Roztworu do nawadniania nie należy wymazywać ręcznie gąbkami chirurgicznymi. Ryzyko dla pacjentów i personelu medycznego jest niewielkie. Jednak bezpieczna praktyka sugeruje, że każdy roztwór do nawadniania powinien być uważany za potencjalnie zanieczyszczony.

Powierzchowne rany należy poddać dokładnemu wycieraniu 0,5% podchlorynem, a następnie irygacji roztworem soli fizjologicznej.

Przyrządy, które miały kontakt z możliwym zanieczyszczeniem, należy umieścić w 5% podchlorynu na 10 minut przed normalnym czyszczeniem i sterylizacją. Pościel wielokrotnego użytku należy sprawdzić za pomocą papieru CAM, M-8 lub taśmy M-9 w celu zabrudzenia. Jeśli zostanie zanieczyszczony, należy go usunąć w 5-10% roztworze podchlorynu.

WNIOSKI

Dekontaminacja w placówce medycznej jest ukierunkowana na (1) eliminację jakiegokolwiek środka przenoszonego na pacjenta podczas usuwania odzieży ochronnej; (2) odkażanie lub przechowywanie zanieczyszczonej odzieży i wyposażenia osobistego; i (3) utrzymywanie niezanieczyszczonego zakładu leczenia.

Obecna doktryna określa użycie 0,5% roztworu podchlorynu lub zestawu M291 dla zanieczyszczonej skóry. Są to zarówno najnowocześniejsze preparaty odkażające, jeden stary, jak i jeden nowy.

Tkanina i inne ciała obce, które zostały wprowadzone do rany, mają zdolność do sekwestracji i powolnego uwalniania środka chemicznego stanowiącego zagrożenie płynne zarówno dla pacjenta, jak i personelu medycznego. Nie ma zagrożenia parą dla personelu chirurgicznego. Maski ochronne nie są konieczne.

1 thought on “Dekontaminacja, czyli neutralizacja substancji chemicznych

 1. Najważniejszym i najskuteczniejszym odkażaniem jakiegokolwiek narażenia chemicznego jest to, że odkażanie zostało wykonane w ciągu pierwszej minuty lub dwóch po ekspozycji.

Comments are closed.